Chi cục Lâm Nghiệp Khánh Hòa

[ad_1]

Chi cục Lâm Nghiệp Khánh Hòa

Chi cuc Lam Nghiep Khanh Hoa
Mã Số Thuế: 4200750053
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khu liên cơ ngành Nông nghiệp – Km4 đ 23/10 – Vĩnh Thạnh – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-10-2006
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Bùi Xẹ
Ngành nghề chính: Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Chi cục Lâm Nghiệp Khánh Hòa

Mã số thuế của Chi cục Lâm Nghiệp Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 4200750053

Số điện thoại liên hệ Chi cục Lâm Nghiệp Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi cục Lâm Nghiệp Khánh Hòa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi cục Lâm Nghiệp Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Khu liên cơ ngành Nông nghiệp – Km4 đ 23/10 – Vĩnh Thạnh – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Chi cục Lâm Nghiệp Khánh Hòa là ai?

✓ Trả lời: Bùi Xẹ

Ngành nghề chính của Chi cục Lâm Nghiệp Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

[ad_2]