Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Khánh Hòa

[ad_1]

Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Khánh Hòa

Chi cuc Kiem Lam tinh Khanh Hoa
Mã Số Thuế: 4201005358
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 138 đường 2/4 – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-02-2002
Tổng số nhân viên trong công ty: 181
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khương
Ngành nghề chính: Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế của Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 4201005358

Số điện thoại liên hệ Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Khánh Hòa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 138 đường 2/4 – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Khánh Hòa là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Khương

Ngành nghề chính của Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

[ad_2]