BQL Tiểu Dự án Dự phòng và Chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam


BQL Tiểu Dự án Dự phòng và Chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam

BQL Tieu Du an Du phong va Cham soc HIV/AIDS tai Viet Nam
Mã Số Thuế: 4200743183
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 31 Lê Thành Phương – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-12-2007
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Trương Tấn Minh Bùi Xuân Minh
Ngành nghề chính: Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới BQL Tiểu Dự án Dự phòng và Chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam

Mã số thuế của BQL Tiểu Dự án Dự phòng và Chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam?

✓ Trả lời: 4200743183

Số điện thoại liên hệ BQL Tiểu Dự án Dự phòng và Chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của BQL Tiểu Dự án Dự phòng và Chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của BQL Tiểu Dự án Dự phòng và Chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam?

✓ Trả lời: 31 Lê Thành Phương – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của BQL Tiểu Dự án Dự phòng và Chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam là ai?

✓ Trả lời: Trương Tấn Minh Bùi Xuân Minh

Ngành nghề chính của BQL Tiểu Dự án Dự phòng và Chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam?

✓ Trả lời: Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu

Mega Nha Trang - Tất tần tạt du lịch Nha Trang
Logo
Enable registration in settings - general