Bảo Tàng tỉnh

[ad_1]

Bảo Tàng tỉnh

Bao Tang tinh
Mã Số Thuế: 4200775925
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 16 Trần Phú – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-01-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 23
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Lê Chí Hướng Lê Chí Hướng
Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Những câu hỏi liên quan tới Bảo Tàng tỉnh

Mã số thuế của Bảo Tàng tỉnh?

✓ Trả lời: 4200775925

Số điện thoại liên hệ Bảo Tàng tỉnh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Bảo Tàng tỉnh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Bảo Tàng tỉnh?

✓ Trả lời: 16 Trần Phú – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Bảo Tàng tỉnh là ai?

✓ Trả lời: Lê Chí Hướng Lê Chí Hướng

Ngành nghề chính của Bảo Tàng tỉnh?

✓ Trả lời: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

[ad_2]