Ban Quản lý Dự án Phát triển Đô thị Vừa và Nhỏ tỉnh Khánh Hòa

[ad_1]

Ban Quản lý Dự án Phát triển Đô thị Vừa và Nhỏ tỉnh Khánh Hòa

Ban Quan ly Du an Phat trien Do thi Vua va Nho tinh Khanh Hoa
Mã Số Thuế: 4201094485
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 198 đường 16/7 – Phường Ninh Hiệp – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-06-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Dương Văn Lúc Dương Văn Lúc
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Ban Quản lý Dự án Phát triển Đô thị Vừa và Nhỏ tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế của Ban Quản lý Dự án Phát triển Đô thị Vừa và Nhỏ tỉnh Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 4201094485

Số điện thoại liên hệ Ban Quản lý Dự án Phát triển Đô thị Vừa và Nhỏ tỉnh Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Ban Quản lý Dự án Phát triển Đô thị Vừa và Nhỏ tỉnh Khánh Hòa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Ban Quản lý Dự án Phát triển Đô thị Vừa và Nhỏ tỉnh Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Số 198 đường 16/7 – Phường Ninh Hiệp – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Giám đốc của Ban Quản lý Dự án Phát triển Đô thị Vừa và Nhỏ tỉnh Khánh Hòa là ai?

✓ Trả lời: Dương Văn Lúc Dương Văn Lúc

Ngành nghề chính của Ban Quản lý Dự án Phát triển Đô thị Vừa và Nhỏ tỉnh Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]