Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ


Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Ban Quan ly Du an Ho tro Y te Vung Duyen Hai Nam Trung Bo
Mã Số Thuế: 4201096570
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 03 Hàn Thuyên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-12-2008
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Trương Tấn Minh
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Mã số thuế của Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ?

✓ Trả lời: 4201096570

Số điện thoại liên hệ Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ?

✓ Trả lời: 03 Hàn Thuyên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ là ai?

✓ Trả lời: Trương Tấn Minh

Ngành nghề chính của Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Mega Nha Trang - Tất tần tạt du lịch Nha Trang
Logo
Enable registration in settings - general