Ban Dân tộc

[ad_1]

Ban Dân tộc

Ban Dan toc
Mã Số Thuế: 4201107328
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 4 Phan Chu Trinh – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-11-2004
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Mấn Phạm Thị Mấn
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Ban Dân tộc

Mã số thuế của Ban Dân tộc?

✓ Trả lời: 4201107328

Số điện thoại liên hệ Ban Dân tộc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Ban Dân tộc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Ban Dân tộc?

✓ Trả lời: 4 Phan Chu Trinh – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Ban Dân tộc là ai?

✓ Trả lời: Phạm Thị Mấn Phạm Thị Mấn

Ngành nghề chính của Ban Dân tộc?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]